Taneční kurzy logo
 

Vypsaný kurz pro mládež

Podzim 2020 Na Zámecké:
4.9. - 18.12.2020
každý pátek od 20.oo hod.
V.I.P. Zdeňka Jeřábka
2 000,- Kč (kurzovné)
500,- Kč (garde)

Základní kurz pro dospělé

28. ročník Tanečních pro dospělé 2021:
8.1. – 19.3.2021
každý pátek od 20.oo
V.I.P. Zdeňka Jeřábka
3 000,- Kč/pár (10 lekcí)
DDM Na Zámecké Kolín

Pokračovací kurz pro dospělé

29. ročník Tanečních pro dospělé 2021:
9.1.2021 - 20.3.2021
každou sobotu od 20.oo hod.
V.I.P. Zdeňka Jeřábka
3 000,- Kč/pár (10 lekcí)
DDM Na Zámecké Kolín

Kurzy pro mládež

Nepřehlédněte:
Nové nařízení KHS v Kolíně!!!!! Na základě níže uvedených požadavků KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE platí: PÁTEČNÍ KURZ I SOBOTNÍ KURZ - tanečníci/e musí mít nasazené roušky i při výuce na tanečním parketu, ve společných prostorech ( chodba, WC, bufet, aj.) Garde musí mít nasazenou roušku po celý večer, mimo konzumace občerstvení u stolu. Kurzy mohou navštěvovat pouze tanečníci/e a držitelé průkazky garde!!!! Vážení, na začátku tohoto měsíce jsme mnoho dotazů ve věci tanečních kurzů usměrňovali tak, že není nutné roušku nosit. Uplynulo několik dní a právní názor/výklad aktuálně platného MO se změnil, tedy odkazuji na kap. „Otázky a odpovědi“ - https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-a-odpovedi/ - webových stránek ke koronaviru. Musím si roušku nasadit v tanečních a během tanečních kurzů? Ano, uvnitř budov je rouška povinná a v tomto případě se nejedná o sport Bc. Klára Smetanová, DiS. Rada oddělení protiepidemického pro okresy Kolín a Kutná Hora Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Územní pracoviště Kolín

Taneční kurzy pro mládež začínají vždy na začátku září a končí zpravidla v polovině prosince.

Kurzy tance obsahují celkem 16 lekcí:

  • z toho 12 lekcí á 3 vyučovací hodiny (á 45 minut)
  • 3 prodloužené (4 x á 45 minut)
  • věneček ( 5 x á 45 minut)

Naučíte se základy mnoha různých tanců, dozvíte se něco málo o jejich historii. Během lekcí se kromě tancování učíme zábavnou formou i základům společenského chování: Vysvětlíme Vám pravidla zdravení, představování, podání ruky, čestného místa...

V rámci vyučovacích lekcí Vás čeká klobouková nebo brýlová hodina ve které máte možnost popustit uzdu své fantazii, či karneval v maskách. Neodmyslitelně patří k tanečním hodinám mikulášská prodloužená kde si tanečníci rozdávají malé dárky na památku. Tuto hodinu navštíví vždy mocnosti nebeské a pekelné.

Kurzy jsou pořádány na vysoké společenské a taneční úrovni, uplatňujeme tradiční i moderní prvky výuky a v případě potřeby i individuální výuku před, během nebo po skončení tanečního večera. Pomáhají nám i asistenti tanečního mistra.

Hudební doprovod - V.I.P. Zdeňka Jeřábka. Spolupracujeme s fotoateliérem Foto Vidrna, který pořizuje individuální a společné fotografie z celého průběhu tanečních kurzů. Stužky a kapesníčky pro tanečníky zajišťuje pí. Urbanová a dále mají tanečníci možnost objednat si přímo v tanečních kurzech květiny na závěrečný věneček u Květinářství "U Bláni" , která přiveze objednané květiny s uvázanými stužkami přímo na věneček.

 
© 2015 Taneční škola Pavla a Jaromír Kuprovi - Kolín. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a SEO: IT Products s.r.o.